06 қар, 2016 сағат 12:58

Сахна тілінің саңлағы

Қазақ сөз өнерінің қалып­тасуы мен дамуында талай-талай замандар өтті. Бір қуанатынымыз, баба тіліміз, ана тіліміз – қазақ тілі өзінің табиғи қалпын бұзбай жетті бүгінгі күнге. Оған көп-көп ғұламалар, жыраулар, шешендер, жазушылар, ақындар, сахна тілінің мамандары аса зор тер төкті. Ағылып айтқан, төгіліп айтқан, екпіндеп айтқан, екіленіп айтқан, сынап айтқан, мінеп айтқан, түйіп айтқан, жығып айтқан, қауып айтқан, тауып айтқан бабалардың інжу-маржан сөздерінде жалпы қазақ сөз өнерінің таусылмас кені жатыр.

Профессор Дариға Тұран­құлова жарты ғасыр бойы қазақ тілінің тазалығы, табиғилығы, тапқырлығы, шешендігі сияқты қасиеттерді жас ұрпақтардың бойы­на сіңірумен келеді. Кел­бетті де келісті осынау апамыз табиғаты көркем, жері мәуелі, қазіргі Өзбекстанның Бостандық ауданында 1948 жылы 8 наурыз күні дүниеге ке­ліпті. 8 наурыз тегін күн емес, Халықаралық әйелдер күні. Тұранқұл ақ­са­қалдың төрт ұлы­нан кейін дү­ниеге келген Дариға қыз қа­зақтың қайраткер қыздарының бірі болып өсті. Өз өмірінде өнер жолын таңдаған Дариға 1970 жылы Құрманғазы атындағы консерваторияның актерлік бө­лімін қызыл дипломмен тә­мамдады. Қазақ топырағында алғаш ашылған «Сахна тілі» мамандығының іргесін қалаған ұлағатты ұстаз, профессор Рабиға Мұқайқызы Қаныбаеваның кеңе­сімен Дариға сол кафедраға мұ­ғалім болып қабылданады. Со­дан бері көп­теген сахна түлек­терін даяр­лап шығаруға зор үлес қосты. Олардың ішінде халық артистері, Мемлекеттік сыйлықтың ие­герлері Т.Жаманқұлов, Д.Жол­­­­жақсынов, еңбек сі­ңір­ген ар­тистер Қ.Сұлтанбаев, М.Өте­кешева, У.Сұлтанғазин, Л.Қаденова, А.Исмағұлов Ка­на­­дада өткен Халықаралық ки­но кон­курсының жүлдегері Б.Қа­лым­­бетов, 1994 жылғы Рес­пуб­­ликалық «Жастар» конкурсы­­ның иегерлері Б.Әлпейісов, Ж.Махановты ілтипатпен атау­ға болады. Сондай-ақ, 1980 жылы ЛГИТМИК-те өткен Яхонтов атындағы конкурстың иегерлері Б.Әлпейісов, Ә.Исмаилов, Б.Ма­құлов, А.Жұмашев, С.Қасеинова сияқты бір топ дарын иелерін тәкаппар Еуропа тіл мамандарына мойындатса, бұл да Дариғаның талантты ұстаз екенін айғақтайды.

Профессор Дариға Тұран­құлқызы 1974,1984 жылдары А.В.Луначарский атындағы ГИТИС-те, М.С.Щепкин атын­да­ғы, Щукин атындағы театр учили­щелерінде тағылым­дамадан өте жүріп, қазақ, тү­рікмен, тәжік және балқар бөлім­деріне дәріс бергенін бай­қап, сабақ беру тәсілін қада­ғалаған мәскеулік білгір профессорлар И.Г.Козлянинова, И.Ю.Пром­това, А.Е.Вербовая, Г.С.Урнованың, Ташкент театр инс­титуты «сахна тілі» кафедрасының профессоры Л.А.Ходжаеваның назарына ілігіп, олардың шын жүректен білдірген ризашылық ізгі лебіздерін еншіледі. Бұл «Сахна тілі» бойынша халықаралық ірі мамандардың бағасын алған­дығының айғағы болатын.

Сахна тілі халықты жүзбе-жүз көріп отырып, мәдениетті, әдебиетті, өнерді, саясатты, басқа да мәселелерді уағыздайтын, ха­лықтың санасына сіңіріліп, ұрпақты тәрбиелейтін тіл. Сахна тілі – адамның жүрек сезімін шер­тетін, оны кез келген жағдай­да, қуанышта да, қайғыда да тәрбиелей алатын, үйрететін тіл. Сахна өнерінің құдіреті осында. Шекспир: «99 орында отырып күлгеннен, бір орында отырып күрсінген артық», деген екен, яғни комедия болсын, ешқандай ойланбай, құр мәз болып қайтудың орнына, шынында, осы біздің қоғамда кездесетін дерт қой деп күйіну әлдеқайда пайдалы болса керек.

Сахна тілі қанша көрермен отырса, сонша адамның құла­ғына кіріп, жүрегіне ұялап, жан дүниесін шымырлатып, көкірегіне сәуле түсіретін тіл болуы қажет. Тілді әдемі жаза білу бар, сөйлей білу бар. Сонымен қатар, оны халыққа жеткізе білу бар. Сол тілді халыққа әде­мі, мәнерлі, сазды жеткізе білу үшін сахна тілі ауадай қажет. Өйткені, драмадағы ең бас­тысы, ең шешушісі, ең негіз­гісі – тіл. Профессор Маман Бай­серкеұлына жүгінсек: «Сах­на тілі» пәні – орфоэпия заң­дылықтарын, оның ішінде: арти­куляция, дикция, дем, тыныс, үн, өлшем-екпін, әуен-ырғақ, пластика саласы бойынша ым мен ишарат заңдылықтарын зерттейді, яғни тіл техникасының сиқыр сыры мен тылсым құпия­сына зер салады. Әсіресе, сөз сөйлеу қарым-қатынасына қа­тысты вербалды тәсілдер мен пластикаға қатысты бейвербалды амалдардың үндестік тауып, өнерпаздың көркемдік тұлғасына ұя басуы күрделі процесс. Мұндай жағдайда тіл техникасы мен дене техникасын жымдастыра білетін білгірлік пен зергерлік қажет. Аталмыш егіз процесс К.С.Станиславский іргесін қа­ла­ған «кейіпкержандылық мек­тебінің» көкейкесті кредосы еді десек, Дариғаның сол мек­тептің кәусар бұлағынан су­сын­дағанын айта кеткеніміз орынды болмақ.

Осы саладағы 50 жылдық тәжірибесі мен көкейге түйген­дерін профессор Дариға Тұран­құлқызы «Сахна тілі», «Көркем сөз оқу шеберлігі», «Сырлы сөз – сахна сәні», «Сахна тілі» деп аталатын 4 томдық жоғары оқу орындары театр өнері фа­культеттерінің студенттеріне арналған оқу құралын шығарып отыр. Бұл ең­бектерде қазақ театрындағы тіл өнерінің тууы мен қалыптасуына толыққанды шолу жасалып, қазіргі сахна тілінің түйінді мәселелері, дикция, тыныс, дауыспен жұмыс істеудің әдіс-тәсілдері, қара сөз­бен және өлеңмен жазылған қазақ әдебиетінің көрнекті өкіл­дерінің шығармаларын сахна тіліне негіздеп қолданудың ерек­шеліктері жайында сөз болады. Көптомдық оқу құралдары мектеп мұғалімдеріне, теледидар, радио дикторларына, журналис­терге, хабар жүргізушілерге де аса пайдалы. Автор дыбыстаудың ережелері мен тыныс алудың жолдары, дауыстаудың дұрыс бағытталуы, драмалық актер дауысының диапазонын түзету, сигматизмді түзету және, ең бастысы, тіл мәдениеті мен та­залығын сақтауды нақты мысалдар негізінде терең түсіндіреді. Бұл еңбектер әрі теориялық және тәжірибелік оқулық, әрі хрес­томатиялық жинақтар десе де болғандай. Шетелдік классиктерден Шекспир, Мольер, Даниэл Дефо, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Горький, Шолохов, Рас­путин, т.б. шығармалары мысалға кел­тірілсе, көне қазақ дәуірінен Асан қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Ақтамберді, Шал­киіз, Тәтіқара, Жиенбет, Мар­қасқа, Бұқар жырау, Ақтайлақ, Сүйінбай, Жамбыл, Махамбет шығармалары мысалға алынады. Ал Абай бастаған қазақ жазба әдебиетінің өкілдерінен Шәкәрімнің, Ахметтің, Жүсіп­бектің, Мағжанның, Ілиястың, Сәкеннің, Бейімбеттің, Мұх­тардың, Ғабит, Сәбит, Қа­сым­ның еңбектері кеңінен насихатталады. М.Мақатаев, Т.Ай­­бергенов, Ф.Оңғарсынова, Қ.Мыр­­­залиев, Т.Молдағалиев, Қ.Мұқашев, Ө.Тұрманжанов, Ш.Смаханұлы, С.Жүнісов, Д.Исабеков, І.Есен­берлин, Б.Тіле­генов, М.Қа­ратаев, Ш.Мұр­таза, Р.Нияз­беков, И.Оразбаев, И.Са­пар­баев, Т.Медетбек, Т.Ра­хи­мов, Н.Оразалин, З.Шүкіров, А.Бақтыгереева, Н.Шәкенов, С.Асанов, Е.Дүйсенбаев, Ж.Әб­дірашев, К.Мырзабеков, Ғ.Жан­дыбаев, К.Ахметова, М.Айт­қожина, Н.Айтов, Ж.Бөдеш, Ж.Ерманов, Е.Раушанов, Б.Қа­рабеков, Ғ.Құлахметов, Қ.Аман­жолов, Ө.Мұқаев, Б.Серік­баев, Г.Салықбаева, Қ.Әлім­беков, Б.Үсенов, т.б. ақын-жазу­шы­лар­дың таңдаулы еңбектері сах­наға лайық­талып ұсынылады.

Профессор Дариға Тұ­ран­құлқызы қоғамдық жұ­мыстарға белсене араласады. Ол Ш.Құдай­бердиев, А.Байтұрсынов, М.Жұ­ма­баев, С.Сейфуллин мүшел­той­ларына арналған телеха­бар­лардың авторы. ЮНЕСКО дең­гейінде атап өтілген ұлы Абайдың 150 жылдық мерейтойында Республика са­райы­­ның сахнасында Абай шығармаларынан көр­­кемдік деңгейі жоғары ком­­позицияны әзірледі. Көптеген ақын-жазу­шылардың шығармашылық кештерін өткізуге атсалысты.

Дариға апайдың ұйым­дас­тырушылық қабілеті ерекше. 1998 жылы Семей қаласынан «Дариға-ай» атты жас­тар театрын ашып, тағы бір өнер отауын қатарға қосты. Аталмыш театр өткен жылы жазушы-драматург Д.Исабековтің мерейтойына арнал­ған фестивальға қатысып, автордың алғысына бөленді. Кілең жастардан құ­рылған «Дариға-ай» театры Семей жұртшылығының сүйсініп көретін өнер ордасына айналып отыр.

Бір кездерде кино өнерінде де бағын сынап, «Өзбекфильм» түсірген «Сүйінші», «Қазақ­фильм» түсірген «Алпамыс мектепке барады» фильмдерінде өз бейнесін қалдырды.

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор Дариға Тұранқұлқызының басты қыры – оның ұстаздығы. Т.Жүргенов атындағы өнер академиясы құ­рылғаннан бері табан аудармай сахна тілінің қыры мен сырын үйретуден, тәлім беруден жа­лыққан емес. Қазіргі кезде еліміздің театр өнеріне атсалысып жүрген көптеген талантты актерлер мен актрисалар Дариға апайдың тағылымын алған. Сол тұрғыдан келгенде, кешегі қазақтың Тұмар ханым, Зарина, Домалақ ана, Мұрын ана, Гауһар ана, Жанбике Шанина, Күләш Байсейітова, Шара Жиенқұлова, Сәбира Майқанова, Хадиша Бө­кеева, Фарида Шәрі­пова, Шолпан Жандарбекова, Роза Бағланова, Әмина Өмірзақова, Бикен Римова сияқты біртуар қазақ қыздарының қатарында аты аталуға тиіс қазақ аруы – Дариға Тұранқұлқызы. Сахна тілі саңлағының қазақ театр педагогикасы мен қазақ өнеріне қосқан еңбегі зор.

Бауыржан ЖАҚЫП,

ақын, Ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, филология ғылымдарының докторы,

профессор